Kas ir topogrāfija un ģeodēzija?

Posted on Leave a comment

Saskaņā ar pašreizējo terminoloģiju, ģeodēzija jau ir objekta atrašanās vietas noteikšana, kā arī tā lieluma un pašas formas aprakstīšana. Šeit ir redzama cieša saikne gan ar matemātiku un ģeogrāfiju, kā arī ar ģeometriju.